On-line testy

Image foto testy

Nejen vzhledem k odlišným názvům a počtům jazykových úrovní ve stovkách jazykových škol, ale také vzhledem k jejich různým interpretacím a definicím, bývá pro většinu zájemců o jazykové kurzy nesnadné až nemožné s jistotou říci, do které úrovně pokročilosti vlastně patří.

Pokud je toto dilema právě váš případ, pak si prosím nejprve pročtěte, jak definujeme v jazykové škole našich 6 úrovní pokročilosti.

Samozřejmě, objektivně posoudit sama sebe, do jaké míry ovládám gramatiku a slovní zásobu, se kterou jsem se v nedávné či vzdálené minulosti setkal, co si z toho ještě pamatuji, kolik si toho musím zopakovat, není už vůbec jednoduché.

Pak neváhejte a vyzkoušejte si naše rozřazovací testy, jejichž výsledky vám usnadní výběr vhodného kurzu.

Postup:

1. Test je časově omezený. Ujistěte se, že máte dostatek času, pohodlí a klidu na jeho vyplnění. Počty zadání v testech a časy na vyplnění jednotlivých testů jsou následující:

Název testu Počet zadání Časový limit (min.)
XS/S 30 40
M 30 45
L 30 50
XL/XXL 50 75

2. Na konci této stránky najdete čtyři aktivní ikony s názvy testů. Zvolte si test, jenž podle vašeho posouzení zhruba odpovídá stávající úrovni vašich jazykových znalostí (můžete porovnat na odkazu 6 úrovní pokročilosti).

POZOR!!! Po rozkliknutí testu vám automaticky začne běžet čas, po jehož vypršení bude test okamžitě odeslán ke zpracování.

Pokud ukončíte test před časovým limitem, klikněte na konci testu na ikonu vyhodnoť test .

a) Pokud výsledky testu odpovídají bodovému hodnocení pro zadanou úroveň, pak je vám tato úroveň doporučena ke studiu v naší jazykové škole.

b) Pokud výsledky testu nedosahují bodového rozmezí vymezeného pro danou úroveň, pak je třeba, abychom vaši výkonnost posoudili na základě testu o jeden stupeň nižšího.

c) Pokud je vaše bodové ohodnocení v testu vyšší, než je nutno pro zadanou úroveň, pak je třeba, abychom vaši výkonnost posoudili na základě testu o jeden stupeň vyššího.

Testovaná úroveň Počet dosažených bodů/doporučené zařazení
XS/S 15 a méně/XS 16 – 25/S 26 – 30 / přechod na test M
M 15 a méně/přechod na test XS/S 16 – 25/M 26 – 30 / přechod na test L
L 15 a méně/přechod na test M 16 – 25/L 26 – 30 / přechod na test XL/XXL
XL/XXl 15 a méně/přechod na test L 21 – 35/XL 36 – 50 / XXL

3. Výsledek testu pak napište do on-line přihlášky ke studiu do následujících kolonek:

Diagnostický test (DT) vypracován ano
Doporučená úroveň dle DT vyberete úroveň, která vám byla doporučena v zaslaném hodnocení
Počet dosažených bodů v DT vyberete počet bodů, kterého jste v testu dosáhli

Pravidla:

V testech najdete 2 typy zadání:

1. Zadání s výběrem čtyř možností správné odpovědi. Po přečtení zadání si pečlivě projděte čtyři možné odpovědi a klikněte na správnou odpověď. Správná odpověď je vždy jen jedna (pokud není u zadání výslovně uvedeno jinak).

2. Zadání s požadavkem na vyplnění textu. Po přečtení zadání napište do příslušné kolonky správnou odpověď.

Své odpovědi můžete měnit kolikrát chcete, maximálně však do vypršení časového limitu určeného pro jednotlivé testy. Zadání bez odpovědi bude posuzováno jako nesprávně zodpovězené.

Doporučení:

Nejprve odpovězte na otázky, u kterých jste si s odpovědí jisti. Teprve potom se vraťte k zadáním obtížnějším. V opačném případě se vám může stát, že vám vyprší časový limit dříve, než se dostanete k otázkám (možná pro vás triviálním) v závěru testu.


Klikněte na test a vstupte!

testXS testM testL testXL

Komentáře jsou uzavřeny.