Menu Zavřeno

6 úrovní pokročilosti

ÚROVNĚ tak jak je známe z označení velikosti oblečení: XS/S, M, L, XL/XXL

Úrovně pokročilosti jsou u nás definovány:

1. Znalostí významných gramatických struktur (časy, podmínky, modály, infinitivní vazby, gerundium, typy souvětí, frázová slovesa atd.), jinými slovy schopnost pracovat se slovesem. Dále jen G (Gramatika).

2. Objemem již osvojené slovní zásoby. Dále jen AV (Active Vocabulary)/PV (Passive Vocabulary)

AV (Active Vocabulary) – aktivní slovní zásoba je tvořena slovy, která používáme v řeči, tzn. že je používáme spontánně, bezprostředně, vychází z naší mysli automaticky, bez vzpomínání. PV (Passive Vocabulary) – pasivní slovní zásoba, vymezuje se slovy, kterým rozumíme, když je slyšíme, ale v řeči je používáme vzácně nebo vůbec.

Kvůli zjednodušení a lepší orientaci jsme sjednotili názvy úrovní pokročilosti s označením velikosti oblečení (vždyť kdo by neznal XS – S – M – L – XL – XXL)

1. Úroveň XS – EXTRA SHY (úplní začátečníci)

G: žádná nebo minimální

AV/PV: minimální/minimální

2. Úroveň S – SHY (falešní začátečníci)

G: Základní časy – minulost (prostá), přítomnost (prostá/průběhová), budoucnost (prostá), podmínka přítomná – klad, zápor, otázka, modální slovesa (přít. čas), cca. 70 nepravidelných sloves, sloveso to BE, existenční vazby, blízká budoucnost, rozkazovací způsob (přímý), podmětná vs. předmětná otázka

AV/PV: 500/1000

3. Úroveň M – MIDDLEBROWS (mírně pokročilí)

G: S + modální slovesa (minulost, budoucnost), předpřítomný čas (prostý/průběhový), minulost (průběhová), budoucnost (průběhová), cca. 120 nepravidelných sloves, trpný rod (prostý), rozkazovací způsob (nepřímý), dovětky, překvapení, přitakání, opakovaný děj v minulosti

AV/PV: 1000/2000

4. Úrověň L – LOQUACIOUS (středně pokročilí)

G: S + M + trpný rod (průběhový), domněnky, výčitky, souvětí podmětná a předmětná, podmínková souvětí, vztažné věty, účelové věty, cca. 150 nepravidelných sloves, krácení vedlejších vět infinitivem, časová souslednost, předminulý čas (prostý), cca. 100 frázových sloves

AV/PV: 1500/3500

5. Úroveň XL – EXTRA LOQUACIOUS (velmi pokročilí)

G: S + M + L + předbudoucí čas (prostý/průběhový), předminulý čas (průběhový), přací věty, časová souvětí, způsobové věty, přípustková souvětí, rozdílnost mezi amer. a britskou angličtinou, uskutečnitelnost/neuskutečnitelnost dějů, krácení vět gerundiem, cca. 200 frázových sloves, všechna běžná nepravidelná slovesa

AV/PV: 2000/5000

6. Úroveň XXL – EXTRA EXTRA LOQUACIOUS (konverzace)

G: Všeobecná znalost gramatiky používaná v hovorové řeči. Méně či více podstatné nedostatky se vychytávají pomocí krátkých vstupů na pozadí krátkých vět, jejichž překlady si studenti připravují v době mimo výuku.

AV/PV: 2500/7000