Menu Zavřeno

Trio Nastopro šapitó

 

Nastopro Šapitó

Divadelník

Divadelní dílna – Divadelník (trvání: 3-4 hod.)
Formou projektového dopoledne seznámíme děti s divadelními formami, projdou si divadelní rozcvičkou, dozví se, co je to šapitó a co opona a jak se tvoří divadelní představení (výroba rekvizit, kulis, tvorba scénáře a hudby). Následně se děti zúčastní konkurzu nebo castingu, chcete-li a vyzkouší si nastudovat úryvek z pohádky, aby alespoň na chvíli ocitli v roli herce či herečky. Všechny děti jsou v menší či větší roli vtaženy do závěrečného představení. Na konci se účinkující blýsknou v improvizovaném interview rádia Koloběžka. 
 
Projektovému dopoledni předchází příprava dětí – výroba drobných rekvizit k danému úryvku pohádky, nastudování písničky… 
  • projektové dopoledne pro školy a školky
  • seznámení s divadelními formami
  • příprava vlastních rekvizit a nácvik hereckého vystoupení
  • imitace konkurzu/castingu a rádiového interview s účinkujícími

Smích – můj učitel

Projektový den (trvání 2,5 – 3,5 hod,)
1) zahřívací rozcvičkou naladíme děti na společnou práci
2) divadelní formou seznámíme děti s počátky jógy smíchu
3) děti v krátkém bloku výtvarně znázorní, co pro ně smích znamená
4) seznámíme děti s rekvizitami, které nám pomáhají se smát
5) následuje série her a cvičení, při kterých děti rozpohybují svá těla a rozdýchají bránici
6) pokračujeme smíchocviky a společnými divadelními sketchi
7) fáze zklidnění a relaxace s hlubokým dýcháním a uklidňujícími zvuky či hudbou
8)  fáze reflexe pocitů dětí před ukončením projektového dne ve formě slovního, výtvarného, divadelního či jiného vyjádření
 

Programy na svatby, městské slavnosti, večírky…

Pohádka pro děti i dospělé se soutěžemi + pasování + doprovodný program

(ve spolupráci s Divadélkem Koloběžka)

pohádka: Cesta kolem světa – o námořnících, kteří pomůžou mořské víle nalézt její perlu
doba trvání: 60 min. – 120 min.

Lázně na stojáka

Malování květinových šperků na tělo

Hudební hrátky s doprovodnými sketchi (kytara, perkusní nástroje, pantomima, vyprávění příběhů a pohádek)

Výklad karet aneb Máš jasno? (pro děti nebo pro dospělé) – inspirativní povídání nad různými druhy karet

  • výklad významu karet, které si po (utajeném) položení otázky vytáhnete vlastní rukou
  • Tarot, dětské karty, Dixit…
  • ——————————————————————————————————————–

Organizace táborů

Chystáme:

Vzdělávací programy pro ZŠ:
 
Živý herbář
– portréty bylinek jak je neznáte
 
Storytelling/Cuentacuentos (trvání: 60 min.)
– příběhy z celého světa vyprávěné v angličtině nebo španělštině
– s repeticí zásadních slov podpořenou vizuálně
– s porozuměním základní lince příběhu
– přirozené vnímání cizího jazyka
– ztráta ostychu z komunikace v cizím jazyce
– doplněno krátkými, pohybovými a odpočinkovými písničkami a říkankami
 
Projektové dny pro MŠ, ZŠ, SŠ (trvání: celé dopoledne)
– dle zvolené tématiky (zpravidla ekologie, příroda, zdravá výživa, hodnotové žebříčky…)
– dopolední nebo celodenní workshop pro děti od 5 do 11 let
– zážitková pedagogika doplněná o metodické podklady a pracovní listy
– tvorba vlastních artefaktů spojených s tématikou
 
Pohoda s donáškou (trvání: 120 min.)
– program pro dětská nemocniční oddělení a pro domovy se seniory
– změna atmosféry ve skupině
– krátká dechová cvičení, intuitivní hry s kartami, písničky…
– společný prožitek porozumění a pohody
 
Loutkové divadlo